Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM převedl rozlehlý pozemek Ústeckému kraji

19.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl rozlehlý pozemek Ústeckému kraji. Účetní hodnota majetku převyšuje 7 milionů korun. Předmětem bezúplatného převodu byl pozemek v katastrálním území Březiny u Děčína o celkové výměře 28.560 m2, který se nachází pod silnicí II. třídy.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl rozlehlý pozemek Ústeckému kraji. Účetní hodnota majetku převyšuje 7 milionů korun. Předmětem bezúplatného převodu byl pozemek v katastrálním území Březiny u Děčína o celkové výměře 28.560 m2, který se nachází pod silnicí II. třídy.

Převedený pozemek je součástí chráněné krajinné oblasti České středohoří, proto podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy bylo udělení schvalovací doložky Ministerstva životního prostředí ČR.

ÚZSVM tímto převodem umožnil sjednocení vlastníka pozemku a tělesa komunikace.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace