Pátek, 29. května 2020

ÚZSVM rozdělil majetek na hraničním přechodu Aš

23.02.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl rozhodující část majetku v areálu hraničního přechodu Aš Karlovarskému kraji. Účetní hodnota majetku je bezmála 38 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl rozhodující část majetku v areálu hraničního přechodu Aš Karlovarskému kraji. Účetní hodnota majetku je bezmála 38 milionů korun.

O bezúplatný převod majetku v areálu hraničního přechodu Aš projevily zájem dva subjekty, a to Karlovarský kraj a Město Aš. Po vzájemné dohodě zájemců byly nemovitosti rozděleny do dvou realizačních celků.

ÚZSVM Městu Aš již v loňském roce předal kanalizaci, vodovod a přečerpávací stanici kalů v celkové hodnotě téměř 18 milionů korun, dále zbývající části majetku, zejména pozemků, v hodnotě téměř 17 milionů korun je v řešení.

ÚZSVM zajistil převod majetku v souladu s usnesením Vlády ČR. Převod schválilo také Ministerstvo financí ČR.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace