Sobota, 4. dubna 2020

únor

Obec Otovice převzala od ÚZSVM hraniční přechod

03.02.2009
Obec Otovice převzala od ÚZSVM hraniční přechod
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Náchod (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Otovice areál hraničního přechodu Otovice na Broumovsku. Celková hodnota převedeného majetku je zhruba 4,5 milionu korun.

Staré předměty z dědictví putují do zámecké expozice

03.02.2009
Staré předměty z dědictví putují do zámecké expozice
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Národnímu památkovému ústavu movitý majetek, který ÚZSVM nabyl z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

ÚZSVM převedl hodnotný majetek Státnímu oblastnímu archivu

02.02.2009
ÚZSVM převedl hodnotný majetek Státnímu oblastnímu archivu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl areál po bývalém Okresním úřadu v Prachaticích Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni. Hodnota nemovitostí a movitého majetku je 58 milionů korun.

ÚZSVM předal kulturní památky v Čechách pod Kosířem

02.02.2009
ÚZSVM předal kulturní památky v Čechách pod Kosířem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje areál zámku v Čechách pod Kosířem. Účetní hodnota budov s pozemky je více než 58 milionů korun. K fyzickému předání došlo v lednu letošního roku.