Pondělí, 17. února 2020

Další majetek do vlastnictví města a obce na Teplicku

13.02.2009
Další majetek do vlastnictví města a obce na Teplicku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi v celkové účetní hodnotě přes 607 tisíc korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi v celkové účetní hodnotě přes 607 tisíc korun.

Jednalo se o převod 7 pozemků pod místními komunikacemi Obci Kostomlaty pod Milešovkou v katastrálním území Kostomlaty pod Milešovkou. Celková výměra je 4.959 m2 a účetní hodnota více než 260 tisíc korun.

Dále ÚZSVM bezúplatně převedl Statutárnímu městu Teplice 4 pozemky o celkové výměře 13.305 m2 v katastrálních územích Sobědruhy, Teplice a Teplice-Ř˜etenice. Tyto pozemky pod místními komunikacemi III. a IV. třídy mají celkovou účetní hodnotu vyšší než 347 tisíc korun.

ÚZSVM převodem těchto pozemků umožnil sjednocení majetku vlastníka pozemku a stavby místní komunikace a zajistil tak účinnější výkon vlastnických práv a povinností.