Sobota, 4. dubna 2020

Město Králíky převzalo areál hraničního přechodu

04.02.2009
Město Králíky převzalo areál hraničního přechodu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), dokončil bezúplatný převod areálu jediného hraničního přechodu v Pardubickém kraji, a to v Dolní Lipce na Město Králíky. Převodem získalo Město Králíky majetek v účetní hodnotě přes 15 milionů korun. Velikost pozemků je 3.420 m˛.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), dokončil bezúplatný převod areálu jediného hraničního přechodu v Pardubickém kraji, a to v Dolní Lipce na Město Králíky. Převodem získalo Město Králíky majetek v účetní hodnotě přes 15 milionů korun. Velikost pozemků je 3.420 m˛.

ÚZSVM současně vymezenou část pozemků, jež původně tvořily okrajovou součást areálu hraničního přechodu, poskytl Ř˜editelství silnic a dálnic, které je využije k vybudování přeložky a napřímení trasy silnice I/43. Po odstranění zastřešení celniště tato úprava zlepší průjezdnost areálem bývalého hraničního přechodu. Zmíněné pozemky ÚZSVM po zaměření stavby bezúplatně převede Ř˜editelství silnic a dálnic.

Podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy o bezúplatném převodu bylo udělení doložky Ministerstva financí ČR.