Úterý, 18. února 2020

Staré předměty z dědictví putují do zámecké expozice

03.02.2009
Staré předměty z dědictví putují do zámecké expozice
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Národnímu památkovému ústavu movitý majetek, který ÚZSVM nabyl z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), předali Národnímu památkovému ústavu movitý majetek, který ÚZSVM nabyl z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.

Celkem se jednalo o 76 položek, které mají hodnotu pouhé 3 tisíce korun. Drobné věci z domácnosti (např. nádobí, mlýnek, svícny, dózy, lucerny, kříže, harmonika a skříňky) se stanou součástí expozice Státního hradu a zámku Horšovský Týn.

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.