Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM předal kulturní památky v Čechách pod Kosířem

02.02.2009
ÚZSVM předal kulturní památky v Čechách pod Kosířem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje areál zámku v Čechách pod Kosířem. Účetní hodnota budov s pozemky je více než 58 milionů korun. K fyzickému předání došlo v lednu letošního roku.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Olomouckého kraje areál zámku v Čechách pod Kosířem. Účetní hodnota budov s pozemky je více než 58 milionů korun. K fyzickému předání došlo v lednu letošního roku.

Předmětem bezúplatného převodu bylo 9 pozemků, 4 budovy, vyhlídková věž a 15 kusů movitých věcí. Nemovitosti jsou zapsány ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Jihomoravského kraje.

Stavby a pozemky tvoří výjimečný areál, a to jak architektonicky, tak druhovou skladbou parkových dřevin. Park je spojen také s osobností Josefa Mánesa, významného českého malíře, který na zámku pobýval v letech 1849 “ 1870 a na svých obrazech zachytil tehdejší stav parku.

Ústřední nemovitostí celého areálu je budova zámku. Jedná se o čtyřkřídlou jednopatrovou budovu s později přistaveným samostatným pavilonem a novogotickou vyhlídkovou věží. V zámeckém areálu později přibyl ještě novogotický skleník.

Převedené movité věci mají kulturně historickou hodnotu, jež souvisí se zámkem, pro který nejspíše vznikly. Dvě z těchto věcí (skříň a obraz Zasnoubení Panny Marie) jsou prohlášeny za kulturní památky.

Tento bezúplatný převod schválilo Ministerstvo kultury ČR.