Pondělí, 17. února 2020

ÚZSVM předal městu polovinu administrativní budovy

11.02.2009
ÚZSVM předal městu polovinu administrativní budovy
Spoluvlastnický podíl v účetní hodnotě bezmála 49 milionů korun bezúplatně převedli zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Statutárnímu městu Most.
Spoluvlastnický podíl v účetní hodnotě bezmála 49 milionů korun bezúplatně převedli zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), Statutárnímu městu Most.

Předmětem bezúplatného převodu byl spoluvlastnický podíl poloviny administrativní budovy, která se nachází v Mostu. Jedná se o rozlehlou čtyřpatrovou budovu, jejíž druhou polovinu vlastní právě město.

V budově sídlí kromě Magistrátu města Mostu a ÚZSVM, také další organizační složky státu: Ministerstvo zemědělství ČR, pozemkový úřad a Úřad práce Most.

Součástí převodu byla také mozaika na střeše budovy, keramická mozaika v obřadní síni, osvětlovací těleso v zasedací síni, socha lva “ symbolu státní moci, keramická fontána a sadové úpravy v atriu budovy.

ÚZSVM převedl majetek v souladu s usnesením Vlády ČR. Převod schválilo také Ministerstvo financí ČR.