Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM převedl jihomoravským obcím majetek vysoké hodnoty

09.02.2009
ÚZSVM převedl jihomoravským obcím majetek vysoké hodnoty
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl koncem roku 2008 na obce majetek za téměř 33 milionů korun.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno), převedl koncem roku 2008 na obce majetek za téměř 33 milionů korun.

Jednalo se o bezúplatné převody dvou areálů bývalých hraničních přechodů se Slovenskou republikou, a to Strání “ Moravské Leskové a Březová “ Nová Bošáca.

Na hraničním přechodu Strání “ Moravské Leskové se jednalo o novou stavbu zkolaudovanou v roce 2004. Do areálu patří hlavní budova, zastřešení, odbavovací buňka, zpevněné plochy a pozemky, které jsou jeho součástí. Hodnota tohoto majetku přesahuje 22 milionů korun. Na hraničním přechodu Březová “ Nová Bošáca převedl ÚZSVM pouze budovu včetně studny, čističku odpadních vod a zastřešení, vše v hodnotě více než 10,6 milionů korun.

Obce jsou při nakládání s tímto majetkem omezeny podmínkou, že 10 let nemohou získaný majetek prodat. Konkrétní využití majetku je však už plně v kompetenci obcí.

ÚZSVM převádí majetek na hraničních přechodech v souladu s usnesením Vlády ČR.