Středa, 19. února 2020

ÚZSVM převedl pozemek pod komunikacemi do vlastnictví kraje i města

23.02.2009
ÚZSVM převedl pozemek pod komunikacemi do vlastnictví kraje i města
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Horky u Tábora.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl pozemek v katastrálním území Horky u Tábora.

Jednalo se o pozemek v účetní hodnotě bezmála 7,4 milionů korun o výměře 30.574 m˛, vedený jako ostatní plocha s využitím silnice. Pozemek byl geometrickým plánem rozdělen na pozemek pod silnicí II. třídy. ÚZSVM ho převedl do majetku Jihočeského kraje a zbytek rozdělil na ostatní pozemky pod místními komunikacemi, chodníky a zastávkou MHD. Tuto část pozemku převedl ÚZSVM do majetku města Tábor.

Tímto převodem ÚZSVM sjednotil vlastnický vztah k pozemku a k tělesu komunikace.