Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM umožnil další sjednocení majetku

05.02.2009
ÚZSVM umožnil další sjednocení majetku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 178 tisíc korun prodal pozemky v katastrálním území Suchdol nad Lužnicí.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), za více než 178 tisíc korun prodal pozemky v katastrálním území Suchdol nad Lužnicí.Z celkové výměry 2.954 m2 je 470 m2 zastavěno prodejnou stavebnin ve vlastnictví nabyvatele, ostatní pozemky slouží jako obslužné (k uložení stavebního materiálu, parkování zákazníků prodejny apod.). ÚZSVM tímto prodejem umožnil sjednotit vlastníka budov a pozemků v celém areálu prodejny.U všech pozemků je v evidenci katastru nemovitostí vyznačen způsob ochrany chráněná krajinná oblast II. - IV.zóna, proto kupní smlouva podléhala schválení Ministerstva životního prostředí ČR.