Pátek, 21. února 2020

ÚZSVM zlikvidoval černou skládku s 1100 tunami odpadu

06.02.2006

Černá skládka u obcí Málkov a Suchomasty je nyní minulostí. ÚZSVM zajistil vyklizení 1100 tun odpadu z pozemku, ke kterému má příslušnost hospodařit. Tato akce si vyžádala finanční prostředky ve výši více než 2 miliony korun. ÚZSVM nabídne vyčištěný pozemek v dalším období k prodeji.ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Beroun (Územní pracoviště Střední Čechy) ve spolupráci se zástupci obcí Málkov a Suchomast dohodl společný postup při likvidaci černé skládky. Po zaměření bylo zjištěno, že dvě třetiny skládky se nacházejí na pozemku ÚZSVM o výměře 4.173 metrů čtverečních.Odpad byl na tuto skládku navážen již dlouhá léta a byl zde v několika vrstvách vždy překrýván zeminou. Po úplné likvidaci skládky byl pozemek zabezpečen na třech přístupových cestách zabudovány ocelové uzamykatelné závory, aby nedocházelo k dalšímu nepovoleným skládkování.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace