Pondělí, 21. října 2019

Státní budovy v Pojizeří hledají nové uplatnění

08.02.2006

Semily/Pojizeří - Okresní úřad Semily ukončil svoji činnost k 1. lednu 2003. K tomuto datu se také začalo hledat využití budov, které úřad využíval v Semilech. Jde zejména objekt čp. 1 v Bítouchovské ulici (semilský zámek) a o administrativní budovu čp. 74 v Husově ulici.


"Město mělo zájem od státu získat budovu zámku. Náš záměr ovšem narazil na nesouhlas centrálních státních orgánů. Převod na město, který byl podle nás logický, nebyl schválen," uvedl František Mojžíš, starosta Semil. Část semilského městského úřadu pak dočasně sídlila v čp. 74 v Husově ulici. "Do zámku by se vešly všechny agendy, které máme zajišťovat. Dům v Husově ulici tuto možnost nenabídl, proto jsme ho chápali jako provizorium," vysvětlil František Mojžíš.


Po nezdaru plánu na převzetí budovy zámku se Semilští upnuli ke stavbě nové radnice. Ta vznikla rekonstrukcí bývalo továrny Vista. "Do nové radnice jsme sestěhovali všechna naše pracoviště, která sídlila v pronajatých prostorech. Tímto momentem jsme ztratili zájem o administrativní budovu v Husově ulici. V současné době v tomto objektu město využívá pouze část, ve které jsou veřejné záchodky. I ty ale chceme v nejbližší době přemístit jinam," řekl tajemník semilské radnice Josef Matura.


Stát tedy, prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), i nadále disponuje jak budovou zámku, tak administrativním objektem v Husově ulici.


"Budova zámku, což je objekt čp. 1 v Bítouchovské ulici, slouží různým státním i krajským institucím. Dnes je budova plně využívána a není tedy nutné pro ni hledat další uplatnění," uvedl Ladislav Košťál, ředitel Územního pracoviště ÚZSVM Hradec Králové, které spravuje - prostřednictvím odloučeného pracoviště - i zbytkový státní majetek v okrese Semily.


O osudu administrativní budovy v Husově ulici rozhodne Vláda ČR. "Na základě rozhodnutí Vládní dislokační komise má být budova nabídnuta k prodeji. V současné době je v této věci připraven návrh usnesení vlády nazvaný Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky. Prodej proběhne prostřednictvím výběrového řízení," upřesnil Ladislav Košťál. Kdy skutečně k prodeji budovy dojde, není možné podle Košťála zatím přesně říci.


ÚZSVM v okrese Semily spravuje mnoho dalších nemovitostí. Jde například o pozemky převyšující 1200 stavebních a pozemkových parcel a dalších 17 nemovitých staveb v 11 místech okresu Semily.


"Hodnotově nejvýznamějším je komplex provozních staveb na zpracování TKO v Lomnici nad Popelkou s pořizovací cenou přesahující částku 120 milionů korun. Tento areál je pronajat firmě Marius Pedersen Hradec Králové," informoval Ladislav Košťál.


Dalším významným komplexem, který je ve správě ÚZSVM, jsou nemovitosti patřící k hraničnímu přechodu Harrachov. Jde o objekty, které ke svému fungování využívá Služba cizinecké a pohraniční policie. Do těchto obejktů úřad v roce 2005 investoval významné prostředky, aby je zvelebil. Ř˜ada dalších nemovitostí pochází z odúmrtí, jde například o nemovitosti v Bukovině u Turnova, v Zálesní Lhotě, v Libštátě či v Chuchelně.