Pátek, 28. února 2020

únor

Prostředky k výrobě drog předal ÚZSVM k likvidaci

27.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), předal v roce 2010 Ministerstvu vnitra ČR celkem 132 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a k držení omamných nebo psychotropních látek a jedů. Jednalo se např. o konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, teploměry, digitální váhy, propanbutanové lahve či nádoby.

Junák získal majetek ve veřejném zájmu

22.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl skautské organizaci Junák majetek v účetní hodnotě 1,3 milionu korun.

ÚZSVM prodal těžební společnosti pozemky v dobývacím prostoru

21.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), za částku přesahující 4,5 milionů korun prodal pozemky těžební společnosti. Pozemky o celkové výměře 34.910 m2 jsou součástí uceleného dobývacího prostoru Bílina, který se nachází v katastrálním území Jenišův Újezd.

ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky společnosti ČEZ

16.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu více než 18,5 milionů korun z prodeje pozemků.

Automobil Spartak prodán ve výběrovém řízení

15.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jičín (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal vůz Škoda Octavia Super, známý pod označením Spartak.

Přínos z vkladních knížek na Hodonínsku

14.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť majetek v hodnotě téměř 1,8 milionu korun.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví hrázového systému

09.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku téměř 5,3 milionu korun. Šlo o výnos z prodeje pozemků v katastrálním území Tušimice, jejichž majitelem se stala elektrárenská společnost.

Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy

08.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu více než milion korun ze dvou zrušených vkladních knížek. Státu připadly vkladní knížky jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově.

Historickou kapli získala obec

06.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Kostomlaty pod Milešovkou kapličku Panny Marie Pomocné. Stavba z roku 1880 se nachází uprostřed osady Hlince.

Fotbalové hřiště získalo město

02.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Jindřichův Hradec fotbalové hřiště se zázemím. Budova a 3 pozemky o celkové výměře více než 14 tisíc m2 se nacházejí v Jindřichově Hradci, v katastrálním území Horní Žďár.