Úterý, 7. dubna 2020

únor

Prostředky k výrobě drog předal ÚZSVM k likvidaci

27.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), předal v roce 2010 Ministerstvu vnitra ČR celkem 132 movitých věcí, které sloužily k nedovolené výrobě a držení omamných nebo psychotropních látek a jedů. Jednalo se např. o konopí, metamfetamin, injekční stříkačky, teploměry, digitální váhy, propanbutanové lahve či nádoby.

Junák získal majetek ve veřejném zájmu

22.02.2011
Junák získal majetek ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl skautské organizaci Junák majetek v účetní hodnotě 1,3 milionu korun.

ÚZSVM prodal těžební společnosti pozemky v dobývacím prostoru

21.02.2011
ÚZSVM prodal těžební společnosti pozemky v dobývacím prostoru
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal pozemky za částku přesahující 4,5 milionů korun těžební společnosti. Pozemky o celkové výměře 34.910 m2 jsou součástí uceleného dobývacího prostoru Bílina, který se nachází v katastrálním území Jenišův Újezd.

ÚZSVM předal další lesní pozemky

20.02.2011
ÚZSVM předal další lesní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), převedl pozemky v účetní hodnotě přesahující částku 318 tisíc korun státnímu podniku Lesy ČR.

Další DVD zlikvidována rozdrcením

17.02.2011
Další DVD zlikvidována rozdrcením
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil likvidaci více než 1 200 kusů DVD zajištěné z trestné činnosti.

ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky společnosti ČEZ

16.02.2011
ÚZSVM prodal rozsáhlé pozemky společnosti ČEZ
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal do státního rozpočtu více než 18,5 milionů korun z prodeje pozemků.

Přínos z vkladních knížek na Hodonínsku

14.02.2011
Přínos z vkladních knížek na Hodonínsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), získal rozhodnutím soudu jako tzv. odúmrť majetek v hodnotě téměř 1,8 milionu korun.

Majetek z trestné činnosti skončil v drtičce

10.02.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zlikvidoval během posledního čtvrtletí roku 2010 soubor movitých věcí, které připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí. ÚZSVM nechal zlikvidovat 39 tašek, 10 triček a více než 15 tisíc CD a DVD nosičů.

Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy

08.02.2011
Dědictví z vkladních knížek putuje do státní kasy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), odvedl do státního rozpočtu více než 1 milion korun ze dvou zrušených vkladních knížek. Státu připadly vkladní knížky jako tzv. odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Prostějově.

ÚZSVM prodal bytový dům v Praze na Smíchově

07.02.2011
ÚZSVM prodal bytový dům v Praze na Smíchově
ÚZSVM, Územní pracoviště v hlavním městě Praze, za téměř 47 milionů korun prodal dvoupatrový bytový dům v městské části Smíchov. Výnos z prodeje, který se uskutečnil formou výběrového řízení, odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

Historickou kapli získala obec

06.02.2011
Historickou kapli získala obec
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Kostomlaty pod Milešovkou kapličku Panny Marie Pomocné.

Fotbalové hřiště získalo město

02.02.2011
Fotbalové hřiště získalo město
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl městu Jindřichův Hradec fotbalové hřiště se zázemím. Účetní hodnota předaného majetku převyšuje 285 tisíc korun.

Výnos z výběrového řízení obohatí státní rozpočet

31.01.2011
Výnos z výběrového řízení obohatí státní rozpočet
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), za 1,6 milionu korun prodal ve výběrovém řízení majetek v katastrálním území Osek u Radomyšle.