Neděle, 26. ledna 2020

Další DVD zlikvidována rozdrcením

17.02.2011
Další DVD zlikvidována rozdrcením
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), zajistil likvidaci více než 1 200 kusů DVD zajištěné z trestné činnosti.
Nelegální zboží převzal ÚZSVM na základě trestního příkazu Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

ÚZSVM předal DVD k likvidaci odborné firmě.