Neděle, 26. ledna 2020

Junák získal majetek ve veřejném zájmu

22.02.2011
Junák získal majetek ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl skautské organizaci Junák majetek v účetní hodnotě 1,3 milionu korun.
Jednalo se o 3 pozemky a 2 budovy v katastrálním území Lysá nad Labem.