Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství

Český Krumlov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Cisterciáckého opatství Vyšší Brod kostel sv. Michala Archanděla. Kostel v pohraniční obci Horní Dvořiště má účetní hodnotu více než 1,6 milionu korun.
Kostel byl zhruba před 15 až 20 lety renovován. Na renovaci byly použity i nemalé finanční prostředky z darů bývalých farníků a obyvatel Horního Dvořiště, kteří nyní žijí v Rakousku.  V současné době kostel potřebuje opravu šindelové střechy.
 
Původně byl kostel nabízen Římskokatolické farnosti, která nabídku prostřednictvím nadřízeného orgánu, Biskupství Českobudějovického, odmítla. Následně pak o kostel projevila zájem obec Horní Dvořiště a Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na původní vlastnictví, byl kostel převeden Cisterciáckému opatství Vyšší Brod s tím, že  nadále  bude  sloužit  k bohoslužbám a ke konání koncertů.
 
První konkrétní zpráva o osadě i kostele pochází z roku 1278, kdy Jindřich z Rožmberka daroval patronátní právo k chrámu Cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě.
  
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace