Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM spolupracuje s městskými úřady

Prachatice, ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prachatice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl 14 pozemků o výměře 41 tisíc m2 Lesům ČR.
Jednalo se o pozemky v katastrálním území Chvalovice u Netolic a Záhoří u Chrobol, u nichž zaměstnanci ÚZSVM při kontrole zjistili, že na listech vlastnictví je uveden jako způsob využití pozemku neplodná půda nebo ostatní komunikace. Ve skutečnosti se jednalo o části lesa nebo o lesní cesty.
 
Místní šetření provádějí zaměstnanci ÚZSVM a odboru životního prostředí městských úřadů společně. Na žádost ÚZSVM poté odbor životního prostředí vydá rozhodnutí o tom, že se jedná o pozemky určené k plnění funkce lesa. V těchto případech je z podnětu ÚZSVM změněn zápis do katastru nemovitostí v souladu se skutečným stavem.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
Robert Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace