Úterý, 19. listopadu 2019

Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Jihomoravského kraje

03.02.2012
Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví Jihomoravského kraje
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví Jihomoravského kraje pozemek v katastrálním území Morkůvky, který je součástí silnice III. třídy a je ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
ÚZSVM převedením pozemků na Jihomoravský kraj umožnil další sjednocení vlastnického práva k silnicím a pozemkům. Stát získal tento majetek na základě smlouvy o převodu správy národního majetku.