Středa, 27. května 2020

Lesy ČR získaly pozemky za 4,5 milionu korun

06.02.2012
Lesy ČR získaly pozemky za 4,5 milionu korun
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, předal státnímu podniku Lesy ČR celkem 40 zalesněných pozemků v účetní hodnotě více než 4,5 milionu korun. Pozemky o celkové rozloze téměř 157 hektarů se nacházejí v okresech Česká Lípa, Liberec, Louny, Teplice a Děčín.
ÚZSVM převedl pozemky v souladu s lesním zákonem Lesům ČR, které zajišťují jejich správu a jsou pověřeny hospodařit s tímto druhem majetku. Některé pozemky byly v katastru nemovitostí původně evidovány na listu vlastnictví jako neznámý vlastník, a proto vlastnímu převodu pozemků předcházelo složité a časově náročné majetkoprávní šetření za účelem zjištění skutečného vlastníka nemovitostí.
 
Nejvíce pozemků předal ÚZSVM Lesům ČR v okrese Louny. ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Louny, zde převedl celkem 18 lesních pozemků v katastrálních územích Podbořany, Blšany, Malá Černoc a Kryry. Celková účetní hodnota pozemků o výměře 337 tisíc m2 přesáhla částku 1,8 milionu korun.
 
Nejrozsáhlejší pozemky o celkové výměře cca 115,7 hektarů předal ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice, Lesům ČR v katastrálním území Velvěty. Jednalo se o 9 pozemků v hodnotě téměř 1,8 milionu korun.
 
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa převedli 5 zalesněných pozemků o celkové výměře cca 30 tisíc m2. Nemovitosti se nacházejí v katastrálních územích Doksy u Máchova jezera, Arnultovice u Nového Boru a Brniště.
 
ÚZSVM, Odbor Odloučené pracoviště Liberec, převedl 4 pozemky v katastrálním území Křižany, dále pozemek v katastrálním území Záskalí a ideální polovinu pozemku v katastrálním území Libíč. Celková výměra převedených pozemků v tomto okrese činí 41.280 m2.
 
Pozemky v Chráněné krajinné oblasti České středohoří a Labské pískovce předal Lesům ČR ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín. Jednalo se o pozemek v katastrálním území Boletice nad Labem a koryto vodního toku Suchá Kamenice v katastrálním území Růžová.