Středa, 23. října 2019

Neplatné bankovky a mince získala Česká národní banka

16.02.2012
Neplatné bankovky a mince získala Česká národní banka
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), daroval České národní bance celkem 634 kusů bankovek a mincí.
Jednalo se o mince a bankovky Rakousko-Uherska, Rakouska, Maďarska, Německa, Ruska, ČSR, Slovenského štátu, Protektorátu Čechy a Morava, Jugoslávie, Francie, Itálie, Polska, Rumunska, Bulharska, Belgie, Holandska, USA, NDR, Španělska, Kanady, Černé Hory a Číny.
 
ÚZSVM získal platidla na základě opatření Policie České republiky. Platidla vydaly osoby podezřelé ze spáchání trestné činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že v zákonem stanovené lhůtě se nikdo s nárokem na jejich vrácení nepřihlásil, připadly bankovky a mince v souladu s platnou legislativou do vlastnictví státu.
 
Vzhledem k tomu, že se podle znaleckého posudku jednalo o soubor mincí a bankovek bez sbírkové hodnoty a ani Ministerstvo kultury ČR neprojevilo zájem o doplnění sbírkových fondů, byly nabídnuty České národní bance. Ta je bezúplatně převzala na základě darovacích smluv pro školící účely v oblasti ochrany platidel a technických zkoušek materiálů.