Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství

29.02.2012
ÚZSVM bezúplatně převedl kostel Cisterciáckému opatství
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví Cisterciáckého opatství Vyšší Brod kostel sv. Michala Archanděla. Kostel v pohraniční obci Horní Dvořiště má účetní hodnotu více než 1,6 milionu korun.
Kostel byl zhruba před 15 až 20 lety renovován. Na renovaci byly použity i nemalé finanční prostředky z darů bývalých farníků a obyvatel Horního Dvořiště, kteří nyní žijí v Rakousku.  V současné době kostel potřebuje opravu šindelové střechy.
 
Původně byl kostel nabízen Římskokatolické farnosti, která nabídku prostřednictvím nadřízeného orgánu, Biskupství Českobudějovického, odmítla. Následně pak o kostel projevila zájem obec Horní Dvořiště a Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Vzhledem k charakteru stavby a s ohledem na původní vlastnictví, byl kostel převeden Cisterciáckému opatství Vyšší Brod s tím, že  nadále  bude  sloužit  k bohoslužbám a ke konání koncertů.
 
První konkrétní zpráva o osadě i kostele pochází z roku 1278, kdy Jindřich z Rožmberka daroval patronátní právo k chrámu Cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě.