Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal byt 2 + 1 v Ústí nad Labem

24.02.2012
ÚZSVM prodal byt 2 + 1 v Ústí nad Labem
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal nemovitosti v Ústí nad Labem za více než 333 tisíc korun.
Předmětem výběrového řízení byl byt o velikosti 2+1 v 6. patře bytového domu na sídlišti v Ústí nad Labem-Neštěmice současně se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a příslušných zastavěných parcelách.
 
Bytový dům pochází z 80. let minulého století, udržovaný byt je v dobrém technickém stavu. Současně s bytem byly prodány také movité věci z bytu, např. obývací stěna, obraz mořského pobřeží, vyšívané obrazy, prosklená skříň, konferenční stolek a další nábytek.
 
ÚZSVM získal výše uvedený majetek na základě usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“
 
Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.