Úterý, 19. listopadu 2019

Barokní kaple v Žiželicích na Lounsku již patří obci

11.02.2013
Louny - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Louny (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedli do vlastnictví obce Žiželice kapli vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.
Předmětem bezúplatného převodu byla stavba barokní kaple Navštívení Panny Marie pocházející ze začátku 18. století.  Historický objekt stojí na místě původní starší kaple z roku 1660. Poslední opravy zde proběhly v roce 1970. Součástí převodu byl i příslušný zastavěný pozemek o výměře 100 m2.
 
Obec Žiželice plánuje budovu opravit. Zároveň chce zachovat církevní obřady, které zde probíhají.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace