Pondělí, 21. října 2019

Chata v Hrabalově Kersku se prodala za téměř dva miliony

04.02.2013
Nymburk - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nymburk (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení za více než 1,9 milionu korun nemovitý majetek v katastrálním území Hradištko u Sadské.
Jednalo se o rekreační chatu s pozemkem o rozloze 4.335 m2 nacházející se v Kersku, chatové oblasti proslavené literárními díly spisovatele Bohumila Hrabala. Neudržované nemovitosti se prodaly v závěru minulého roku ve druhém kole výběrového řízení. Majetek připadl státu z tzv. odúmrti. Výnos z prodeje ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace