Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Jihlavská pobočka ÚZSVM hostila výstavu pomůcek pro tělesně postižené

12.02.2013
Jihlava - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), poskytl na konci ledna prostory ve vestibulu svého sídla v Tolstého ulici v Jihlavě výstavě kompenzačních a lokomočních zdravotních pomůcek.
„ÚZSVM chtěl svými prostorovými možnostmi přispět k rozšíření obecného povědomí o technických a organizačních možnostech péče o postižené a imobilní spoluobčany,“ vysvětlila důvod podpory akce ředitelka Územního pracoviště Brno Mgr. Lenka Taie Kolaříková.
 
Výstavu organizovalo ve dnech 29. až 31. ledna Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina a zúčastnilo se přes dvacet vystavovatelů z celé ČR. K vidění a praktickému vyzkoušení byly nejen klasické kompenzační pomůcky, ale výraznému zájmu odborníků i občanů všech věkových kategorií se těšila zejména zařízení pro osobní manipulaci v domech a bytech.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace