Středa, 23. října 2019

Obce a kraj již letos na Chomutovsku získaly bezúplatně pozemky za dva miliony

28.02.2013
Chomutov - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), i v tomto roce pokračují v bezúplatných převodech nemovitostí Ústeckému kraji a obcím v okrese Chomutov. V průběhu ledna 2013 převedli do jejich vlastnictví pozemky za více než dva miliony korun.
Předmětem bezúplatného převodu městu Klášterec nad Ohří byl velký pozemek o výměře 10.839 m2 a účetní hodnotě přes 950 tisíc korun nacházející se v katastrálním území Rašovice u Klášterce nad Ohří. Na parcele se rozkládá fotbalové hřiště, kde jsou kromě různých sportovních událostí, jako jsou závody, soutěže a mistrovská utkání, pořádány i akce mateřských a základních škol. Hřiště slouží jak obyvatelům Klášterce nad Ohří, tak i přilehlých obcí. Převod nemovitosti dovolí městu zlepšit zázemí sportoviště a upravit hrací plochu.
 
V porovnání s tím jen relativně malý pozemek o velikosti 34 m2 a účetní hodnotě necelých 1200 korun v katastrálním území Louka u Litvínova získala do svého vlastnictví obec Louka. Stávala zde garáž, po níž se zachovaly jen zbytky obvodového zdiva. Pozemek je navíc zarostlý a špatně přístupný. ÚZSVM získal tuto nemovitost na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. odúmrť.
 
O nemovitosti v hodnotě přes 1,2 milionu korun si své majetkové portfolio bezúplatně rozšířil také Ústecký kraj. V katastrálním území Údlice to byl pozemek pod komunikací III. třídy o rozloze 471 m2 a v katastrálním území Klášterec nad Ohří zase dva pozemky o celkové rozloze 11.563 m2. V prvním případě se jednalo o zastavěnou plochu a nádvoří pod stavbou Gymnázia a Střední odborné školy Klášterec nad Ohří. Rovněž druhá parcela náleží do areálu stejné školy a je využívána jako menší sportoviště. Převodem těchto pozemků došlo ke sjednocení vlastníka nemovitostí.
 
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
  
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace