Pondělí, 24. února 2020

Převedené pozemky napomohou vzniku cyklostezky na Svitavsku

03.02.2014
Svitavy - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy tři pozemky pod zamýšlenou cyklostezkou Svitavy-Vendolí. Parcely vedené v současnosti v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace mají celkovou výměru 2976 m2 a jejich souhrnná účetní hodnota je více jak 580 tisíc korun.
ÚZSVM tak aktivně podpořil uskutečnění projektu, který usnadní cyklistům dopravu ze Svitav směrem na Poličku mimo velmi frekventovanou silnici I. třídy.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace