Sobota, 4. dubna 2020

ÚZSVM vyhrál v roce 2013 soudní spory za miliardy korun

18.02.2014
Praha, 18. 2. 2014 – Miliardy korun daňových poplatníků uhájil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v roce 2013 v soudních sporech vedených proti České republice, jejím ministerstvům a dalším státním úřadům. Při zastupování různých organizačních složek státu ušetřil ÚZSVM státní pokladně 12,8 miliardy korun. Vyplacení dalších finančních prostředků zabránil ÚZSVM svou účastí v soudních sporech, v nichž vystupoval jako příslušná organizační složka státu.
„Prezentované částky se týkají jen řízení pravomocně ukončených v loňském roce.  Nezahrnují tedy například vleklou mnohamiliardovou při České republiky s firmou Diag Human nebo obhajobu nároků státu proti Mostecké uhelné společnosti, kterých se ÚZSVM rovněž účastní,“ upozornil generální ředitel ÚZSVM Ing. Miloslav Vaněk.
Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech týkajících se majetku státu. Za tímto účelem ÚZSVM vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány namísto jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří. V některých řízeních vystupuje ÚZSVM jako žalobce, v jiných jako žalovaný.
V  roce 2013 bylo pravomocně ukončeno 49 soudních sporů, v nichž ÚZSVM hájil jiné organizační složky státu. Právní zástupci ÚZSVM jednali například v zastoupení Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva životního prostředí, ale také Českého báňského úřadu či několika úřadů práce a jednoho ze státních oblastních archivů. Ve většině soudních sporů se žalobci domáhali vysokých náhrad škod, které jim byly údajně způsobeny v souvislosti s nesprávným úředním postupem státních orgánů či nezákonným rozhodnutím vydaným těmito orgány. Jednalo se například o žaloby o zadostiučinění za nepřiměřenou délku soudního řízení nebo o žaloby o náhradu škody způsobené rozhodnutím ve správním řízení. Objem peněz, který byl předmětem těchto soudních pří, dosáhl v loňském roce výše 13,2 miliardy korun. Úspěšní byli právní zástupci ÚZSVM u částky 12,8 miliardy korun. Pro srovnání - v roce 2012 bylo ukončeno 48 sporů o celkovou částku 18,6 miliardy korun.
V dalších 471 sporech o peněžitá plnění vystupoval ÚZSVM jako příslušná organizační složka státu. V těchto řízeních se jednalo o celkem 104 milionů korun, přičemž ÚZSVM byl úspěšný v částce 93 milionů korun. Pro srovnání - v roce 2012 ukončil ÚZSVM 508 sporů o celkovou částku 123 milionů korun.
ÚZSVM zastupuje stát podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zejména před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu. Zastupování se děje výlučně a vyplývá přímo z uvedeného zákona nebo na základě dohody ÚZSVM s příslušnou organizační složkou státu. ÚZSVM je také oprávněn poskytovat bezplatnou právní pomoc obcím a zastupovat je před soudem v zákonem vymezených případech.

Údaje se týkají v roce 2013 pravomocně ukončených soudních sporů, jejichž předmětem byly žaloby na peněžitá plnění. Do přehledu nejsou zahrnuty soudní spory, jejichž předmětem byly žaloby na jiná plnění, na určení (např. vlastnictví) nebo žaloby ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. V minulosti ÚZSVM jednal za ČR například v soudním sporu o Katedrálu svatého Víta na Pražském hradě, o palác Kinských na pražském Staroměstském náměstí, o Petschkův palác v Praze 1 či o hrad Bouzov.

 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace