Pátek, 21. února 2020

Osm pozemků převedeno na Povodí Moravy

21.02.2014
Osm pozemků převedeno na Povodí Moravy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl státnímu podniku Povodí Moravy celkem 8 pozemků v katastrálním území Břeclav v hodnotě 183 tisíc korun.
Pozemky tvoří koryto a hráze včetně bermy drobného vodního toku Ladenská strouha a významného vodního toku Dyje.
 
ÚZSVM výše uvedeným převodem předal majetek státnímu podniku, který je pověřen hospodařit s tímto druhem nemovitostí.
 
Pozn.: Berma je součást koryta vodního toku nebo úzká terasovitá plošina, probíhající podél hráze, valu nebo jiného opevnění a někdy užívaná také jako provozní cesta. Zpevňuje hráz, zabraňuje jejímu sesypání nebo protržení. Část koryta, zaplavovaná při vyšších průtocích, v době běžných průtoků se jedná o plošinu.