Pondělí, 17. února 2020

Povodí Moravy získalo pozemky pod stavbou hráze řeky Dyje

28.02.2014
Povodí Moravy získalo pozemky pod stavbou hráze řeky Dyje
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl státnímu podniku Povodí Moravy pozemky v katastrálním území Bulhary. Na pozemcích se nachází stavba vodního díla, a to protipovodňová hráz řeky Dyje. Rozloha převedeného majetku je 2.773 m2.
Státní podnik Povodí Moravy potřebuje pozemky k zabezpečení výkonu své činnosti, tedy správě povodí významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí Moravy a dalších činností, které ze zákona zajišťuje.