Neděle, 26. ledna 2020

Stará požární zbrojnice bude sloužit dobrovolným hasičům

06.02.2014
Stará požární zbrojnice bude sloužit dobrovolným hasičům
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl budovu požární zbrojnice městu Ústí nad Labem.
Předmětem převodu byla stavba staré požární zbrojnice a také příslušný zastavěný pozemek o výměře 115 m2 v katastrálním území Svádov. Z dobových pramenů bylo zjištěno, že stavba požární zbrojnice byla postavena v letech 1932 - 1933 na pozemku bývalé školy samotnými dobrovolnými hasiči. Stavba však nebyla původně zapsána v katastru nemovitostí. O převod zbrojnice v účetní hodnotě 155 tisíc korun požádalo město Ústí nad Labem, městský obvod Ústí nad Labem – Střekov. Majetek bude sloužit potřebám dobrovolných hasičů Svádov.