Pondělí, 17. února 2020

únor

Převedené pozemky napomohou vzniku cyklostezky na Svitavsku

03.02.2014
Převedené pozemky napomohou vzniku cyklostezky na Svitavsku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy tři pozemky pod zamýšlenou cyklostezkou Svitavy-Vendolí. Parcely vedené v současnosti v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace mají celkovou výměru 2976 m2 a jejich souhrnná účetní hodnota je více jak 580 tisíc korun.