Úterý, 25. února 2020

Majetkový úřad odhalil u právního registru škodu za 44 mil. Kč

12.02.2016
Praha (epravo.cz) - Generální ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Kateřina Arajmu podá trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem je, že úřad od roku 2009 vynaložil ze státního rozpočtu více než 44 milionů korun na pořízení a provoz Centrálního registru právního jednání. Ten přitom plně nevyužíval. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Kontrola dále zjistila, že před uzavřením smlouvy nebylo provedeno zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách.
 
Arajmu nechala po svém nástupu na místo šéfky ÚZSVM v loňském roce veškeré platby za tento systém zastavit a jeho vybudování prověřit. "Zásadně odmítám tolerovat podezřelé smlouvy nevýhodné pro stát, a tím i pro daňové poplatníky. Proto v nejbližší době podám trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku," uvedla.
 
Registr měl sloužit jako databáze všech soudních sporů, kterých se účastní jakákoliv státní instituce. Centralizace měla podle zadání přinést zásadní finanční úspory. Náklady na pořízení systému v letech 2009 a 2010 byly 18 milionů korun a měsíční náklady na provoz nefunkčního registru činily přes 415.000 korun až do jeho zastavení v roce 2015.
 
Arajmu loni v lednu nahradila v čele úřadu Františka Dittricha, který byl ve funkci od října 2014. Před Dittrichem ÚZSVM řídil z pozice náměstka ministra financí Ondřej Závodský poté, co na funkci šéfa úřadu v dubnu 2014 rezignoval Miloslav Vaněk. Ten vedl úřad od února 2003.
 
Úkolem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je zastupovat Česko v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. Úřad rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.