Pondělí, 24. února 2020

Stát prodá Invalidovnu. Zatím slouží filmařům

09.02.2016
Praha (Metro) - Deník Metro měl možnost prohlédnout si unikátní objekt v Karlíně od půdy až po sklep.
Invalidovna patří ke stavbám, které nejvíce poškodila povodeň v roce 2002, kdy v ní sídlil Vojenský historický archiv. Nyní ji má na starosti Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Udržuje sice objekt v chodu, ale investovat do něj nebude. „Platíme nejnutnější opravy, pokud se stane nějaká havárie. Nicméně žádné investice v plánu nejsou, protože stát Invalidovnu prohlásil ke svému využívání jako nepotřebnou. V letošním roce plánujeme vypsat výběrové řízení, případně dražbu na její prodej,“ uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka.
 
O komplex Invalidovny se v současnosti ještě nezajímají velcí investoři, ale filmové štáby a producenti. Zcela určitě je pro filmové záběry důležitý genius loci zdejších prostor, ale i to, že se tu před více než třemi desetiletími natáčel osmi Oscary oceněný Amadeus režiséra Miloše Formana. Režisér Julius Ševčík si Invalidovnu vybral pro televizní příběh Jana Masaryka. Svůj prostor si v ní mimo jiné našli i producenti pokračování filmu Anděl páně.
 
Invalidovna Měla sloužit 4 tisícům válečných invalidů s rodinami. Barokní stavbu projektoval Kilián Ignác Dienzenhofer. * 1732 – položen základní kámen za účasti císaře Karla VI. * 1737 – dokončena jen 1/9 zamýšleného projektu * 1919 – pro malý počet invalidů sem byla přemístěna část sbírek Vojenského muzea * 1941 – přesun části sbírek Národního tech. muzea * po 2. svět. válce – sídlo Vojenského historického archivu * srpen 2002 – povodeň zaplavila objekt do 3 metrů výšky * 2014 – přestěhování Vojenského historického archivu * září 2015 – komplex převeden pod ÚZSVM