Úterý, 25. února 2020

Torzo střeleckého sloupu patří Chřibské, město ho chce využít jako turistický cíl

09.02.2016
Chřibská (Děčínský deník) - Zaměstnanci regionálního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Ústí nad Labem bezúplatně předali městu Chřibská pozemek s torzem historického kamenného podstavce pro střelecký sloup, na který se upevňoval střelecký terč.
Pozemek o velikosti 41 m2 leží v katastrálním území Chřibská, v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Kamenný podstavec byl dle dostupných podkladů vybudován roku 1792 z pískovcových kvádrů Střeleckou společností v Chřibské. Terč byl používán až do 2. světové války, od té doby ale stavba chátrá. V současné době z ní zbylo pouze torzo. I přes své stáří se však nejedná o kulturní památku.
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se jej v souladu se zákonem o majetku státu snažil nejprve prodat. Za tím účelem vypsal pět kol výběrového řízení, avšak zájem nikdo neprojevil,“ uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka. O kamenný podstavec poté projevilo zájem město Chřibská, které ho plánuje využít ke sportovním, rekreačním a turistickým účelům. Pozemek včetně střeleckého sloupu v celkové účetní hodnotě přesahující 147 tisíc korun byl proto v souladu s veřejným zájmem převeden do jeho vlastnictví.
 
Pozemky od úřadu získal nedávno bezúplatně také Děčín. Jde o 14 pozemků po likvidovaném státním podniku ČR– Technické služby Děčín. Nemovitosti patří mezi více než sedm tisíc položek zapsaných v katastru nemovitostí na zaniklé, nedostatečně identifikované nebo nedohledané státní subjekty, které odhalila nedávno uveřejněná analýza úřadu Mapa majetku státu,“ dodává mluvčí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se jej v souladu se zákonem o majetku státu snažil nejprve prodat. Za tím účelem vypsal pět kol výběrového řízení, avšak zájem nikdo neprojevil.“
 
Pozemky leží v katastrálních územích Podmokly, Děčín a Nebočady. Zároveň se všechny nacházejí v IV. zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Jejich rozloha činí 10 089 metrů čtverečních a celková účetní hodnota je více než 7,7 milionu korun. Na pozemcích se nacházejí místní komunikace, což dovolilo jejich bezúplatný převod v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Převodem tak mohlo dojít ke sjednocení vlastníka pozemku s vlastníkem tělesa komu­ nikace.