Pátek, 28. února 2020

ÚZSVM odhalil další nemovitosti zaniklých státních podniků, tentokráte na Českolipsku

16.02.2016
Česká Lípa (parlamentnilisty.cz) - Zaměstnanci regionálního pracoviště ÚZSVM Česká Lípa prolustrovali majetkové položky zapsané v katastru nemovitostí na dnes již neexistující státní subjekty v okrese Česká Lípa. Na tento „osiřelý“ státní majetek poukázala analýza ÚZSVM Mapa majetku státu, která v celé České republice identifikovala 25.155 nemovitostí po 1.308 zaniklých státních subjektech.
Nově se podařilo dohledat pozemky Státního statku Mimoň, Státního statku Dubá a Státního statku Cvikov. Nemovitosti poté byly v souladu se zákonem o pozemních komunikacích bezúplatně převedeny do vlastnictví Libereckého kraje.
Jednalo se celkem o pět pozemků o celkové výměře 3.051 m2 zastavěných silnicemi II. a III. třídy, nacházející se v katastrálních územích Lasvice, Kvítkov u České Lípy, Doksy u Máchova jezera a Dřevčice. Jejich účetní hodnota činí téměř 793 tisíc korun. Na pozemcích leží silniční tělesa ve vlastnictví Libereckého kraje vybudovaná před rokem 1980 a některé i před rokem 1963. Bezúplatným převodem došlo ke sjednocení vlastnictví majitele silničního tělesa a pozemku ležícího pod ním. Zároveň se tím zjednodušil výkon vlastnických práv, například při opravách silnic.
Mapu majetku státu obsahující celkem 1.626.414 položek vytvořil ÚZSVM v loňském roce. Jejím smyslem byla inventura státem vlastněných nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a jejich analýza podle druhu, teritoria a státních subjektů, které s nimi hospodaří.