Pátek, 6. prosince 2019

Právník/právnička odd. Hospodaření s majetkem v operat. evidenci odb. Hospodaření s majetkem státu

Územní pracoviště Brno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
právník/právnička oddělení Hospodaření s majetkem v operativní evidenci odboru Hospodaření s majetkem státu
 
požadavky na uchazeče:
 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, základní orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost
zkušenosti se správou majetku výhodou
zkušenosti ve státní správě výhodou
znalost práce s PC (MS Office, Internet)
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
komplexní správa rozsáhlých a různorodých majetkových souborů, právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem dispozice
vedení evidence majetku státu, se kterým je dle §9,10 a 11 zák. č. 219/2000 Sb. Úřad příslušný hospodařit
příprava podkladů pro nakládání s majetkem státu
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. – 10. platová třída
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce: Brno
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 15. prosince 2019 na adresu:
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Radomíra Ondrášková
Příkop 11
602 00 Brno
nebo na emailovou adresu: radomira.ondraskova@uzsvm.cz
 
V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení příjmu přihlášek, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.