Úterý, 20. srpna 2019

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Zlín

Územní pracoviště Brno
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Zlín
 
požadavky na uchazeče:
 
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, obor ekonomický nebo právní výhodou
znalost zákona č. 219/2000 Sb. a orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti výhodou
zkušenosti ve státní správě výhodou
zkušenosti se správou majetku výhodou
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost
velmi dobrá uživatelská znalost výpočetní techniky, flexibilita
znalost práce s PC (MS Office, Internet), schopnost zvládnout SW používaný na ÚZSVM
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
komplexní zajišťování správy majetku, jeho nabývání, pronájmu, zastavování, prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem v působnosti odloučeného pracoviště
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou – zástup za mateřskou dovolenou
Místo výkonu práce: Zlín
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 9. září 2019 na adresu:
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Brno
Radomíra Ondrášková
Příkop 11
602 00 Brno
 
V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímání přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.