Úterý, 7. dubna 2020

Právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

Územní pracoviště Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen “Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici

právní auditor oddělení Právního jednání a auditu odboru Právních služeb

požadavky na uchazeče:


 

vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo

velmi dobrá znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů, orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti

znalost práce s PC (MS Office, ASPI, Internet)

samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost

státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru

trestní bezúhonnost

splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.

 

charakteristika pracovního místa:


 

zajišťování specializovaných odborných činností v oblasti majetkoprávní

právní audit úkonů právní povahy pro útvary Úřadu

kontrola správnosti a úplnosti právních jednání a předložených listin, tj. nabývacích listin, smluvních dokumentů aj., vztahujících se k majetkovým položkám

konzultační činnost pro útvary Úřadu na svěřeném úseku právního auditu

 

Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou

Místo výkonu práce: Brno

Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

 

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 10. května 2020 na adresu:

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Brno

Radomíra Ondrášková

Příkop 11
604 47 Brno

nebo na e-mail: radomira.ondraskova@uzsvm.cz

 

V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení příjmu přihlášek, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.

 

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.