Úterý, 15. října 2019

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

Územní pracoviště České Budějovice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu
 
požadavky na uchazeče:
 
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
zkušenosti se správou majetku výhodou
praxe ze státní správy nebo územních samosprávných celků výhodou
velmi dobrá znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti
orientace v údajích evidovaných katastrem nemovitostí, znalost postupů při zápisech právních vztahů do katastru nemovitostí
schopnost orientace v terénu s využitím mapových podkladů pro účely zajištění místních šetření stavu nemovitých věcí
samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů, velmi dobrá schopnost plánování a organizování práce, pečlivost a komunikační schopnost
znalost práce s PC (MS Office, ASPI, Internet)
řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
komplexní zajišťování majetkové agendy, veškeré úkony související s majetkem včetně právně a věcně složitých forem jeho nabývání, pronájmu, prodeje, převodu a jiných forem dispozice ve vymezené působnosti Územního pracoviště České Budějovice
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou
Místo výkonu práce:  České Budějovice
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením, s podmínkou schopnosti realizace služebních cest v rámci své činnosti. Pracovní místo vyžaduje psychickou připravenost.
 
Nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 15. října 2019 na adresu:
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště České Budějovice
Dana Němcová
Prokišova 1202/5
371 03 České Budějovice
nebo na e-mail: dana.nemcova@uzsvm.cz
předmět emailu: VŘ referent OHMS maj. v úč.
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.