Úterý, 7. dubna 2020

Referent/-ka oddělení Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou

Územní pracoviště Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
referent/referentka oddělení Hospodářské správy odboru Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou
 
požadavky na uchazeče:
 
vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomický nebo stavební obor výhodou
adaptabilita k práci ve vnitřních informačních systémech Úřadu
praxe ve veřejné správě výhodou
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost
ovládání účetnictví zejména rozpočtových organizací výhodou
znalost práce na PC (MS Office, Internet), znalost práce v programu SAP a ASPI výhodou
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
rozpis ukazatelů rozpočtu
sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů
sledování čerpání rozpočtu na správu majetku v působnosti odloučeného pracoviště, dle kompetencí daných vnitřním předpisem Úřadu (oběh účetních dokladů) a ve spolupráci s oddělením Hospodaření s majetkem správa, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Rychnov nad Kněžnou
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 13. dubna 2020 na adresu elektronické pošty: ilona.labikova@uzsvm.cz
 
nebo na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. Ilona Labíková
Horova 180
502 06 Hradec Králové
 
předmět: VŘ referent/referentka HS Rychnov nad Kněžnou

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.