Pondělí, 18. března 2019

Referent/referentka oddělení Hospodářské správy odboru Odloučeného pracoviště Náchod

Územní pracoviště Hradec Králové
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
referent/referentka oddělení Hospodářské správy odboru Odloučeného pracoviště Náchod
 
požadavky na uchazeče:
 
vyšší odborné vzdělání, případně střední vzdělání s maturitní zkouškou, ekonomický nebo stavební obor výhodou
adaptabilita k práci ve vnitřních informačních systémech ÚZSVM
praxe ve veřejné správě výhodou
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnosti, pečlivost 
ovládání účetnictví zejména rozpočtových organizací výhodou
znalost práce s PC (MS Office, Internet), znalost práce v programu SAP a ASPI výhodou
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
rozpis ukazatelů rozpočtu
sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů
sledování čerpání rozpočtu na správu majetku v působnosti odloučeného pracoviště, dle kompetencí daných vnitřním předpisem Úřadu (oběh účetních dokladů) a ve spolupráci s oddělením Hospodaření s majetkem
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou s možností změny na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Náchod
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 20. března 2019 na adresu elektronické pošty: ilona.labikova@uzsvm.cz
 
nebo na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ing. Ilona Labíková
Horova 180
502 06 Hradec Králové
 
předmět: VŘ referent/referentka HS Náchod

Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.