Právník samostatného oddělení Veřejných zakázek (referent)

Ústředí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
právník samostatného oddělení Veřejných zakázek (referent)
 
požadavky na uchazeče:
 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu oboru právo
vhodné i pro absolventy VŠ v oboru právo
nutná znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů
praxe v oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost
znalost práce s PC (MS Office, Internet)
dobrý písemný a ústní projev v českém jazyce
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu; který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
komplexní zajišťování agendy veřejných zakázek zadávaných Úřadem
vedení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (zejména zpracování zadávací dokumentace, provedení úkonů zadavatele v zadávacím řízení (administrace), řešení námitek dodavatelů apod.)
dodržování závazných postupů, příprava metodik a interních předpisů Úřadu při zadávání veřejných zakázek
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., a dále osobní příplatek a odměny v závislosti na pracovních výsledcích
Předpokládaný nástup: dle dohody
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Nabídky se strukturovaným životopisem, podrobným popisem praxe a motivačním dopisem, zasílejte do 30. dubna 2020 na adresu elektronické pošty: podatelna@uzsvm.cz
předmět e-mailu: VŘ právník SO Veřejných zakázek
 
nebo na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Personální
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
 
V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímaní přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.