ÚP Praha, Střední Čechy a Ústředí

Referent/referentka odd. Hospodaření s majet. v operativní evidenci odb. Hospodaření s majet. státu

16.01.2019
Územní pracoviště Střední Čechy

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem v účetnictví odboru Hospodaření s majetkem státu

16.01.2019
Územní pracoviště Střední Čechy

Referent/referentka odd. Hospodaření s majet. v účetnictví II. odb. Hospodaření s majet. státu

16.01.2019
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka odd. Hospodaření s majetkem v účetnictví odb. Hospodaření s majetkem státu

16.01.2019
Územní pracoviště Střední Čechy

Referent/ka odd. Projektového řízení a interních aplikací odb. Proj. řízení a centrálních aplikací

15.01.2019
Ústředí

Referent/referentka oddělení Účetnictví odboru Finančního

12.01.2019
Ústředí

Referent/referentka oddělení Majetkové metodiky odboru Majetkové metodiky

12.01.2019
Ústředí

Referent/referentka vztahů k veřejnosti samostatného oddělení Komunikace

10.01.2019
Ústředí

Referent/referentka oddělení Dislokace odboru Hospodářsko správního

10.01.2019
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Referent/referentka oddělení Podpory realizací odboru Majetkové metodiky

08.01.2019
Ústředí

Vedoucí oddělení Metodiky právního auditu odboru Majetkové metodiky

08.01.2019
Ústředí

Referent - právní auditor oddělení Metodiky právního auditu odboru Majetkové metodiky

08.01.2019
Ústředí

Právník metodik samostatného oddělení Metodiky právního jednání

08.01.2019
Ústředí

Referent/referentka oddělení Kontroly II. odboru Kontroly (právník)

08.01.2019
Ústředí

Vedoucí oddělení Právního jednání II. odboru Právních služeb

08.01.2019
Územní pracoviště v hl. m. Praze

Vývojář především pro aplikaci Nabídka majetku státu

08.01.2019
Ústředí