Pondělí, 24. února 2020

Sekretářka odboru Odloučené pracoviště Liberec

Územní pracoviště Ústí nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
sekretářka odboru Odloučené pracoviště Liberec
 
požadavky na uchazeče:
 
střední vzdělání s maturitní zkouškou obor ekonomie nebo informatika
praxe v oblasti sekretariátu nebo spisové služby výhodou
znalost práce s PC (MS Office)
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
koordinace sekretářských, administrativně technických prací v sekretariátu ředitele Odloučeného pracoviště Liberec
vedení spisovny, vedení evidence došlé a odeslané pošty v elektronickém systému Úřadu
příprava podkladů pro jednání a porad
vedení evidence docházky pracoviště a evidence nároku na stravovací kupony
zajištění praktické aplikace jednotlivých verzí informačního systému spisové služby v rámci Odloučeného pracoviště v souladu se spisovým a archivním řádem Úřadu
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou
Místo výkonu práce: Liberec
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.
 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem s podrobným popisem praxe a motivačním dopisem zasílejte do 29. února 2020 na adresu:
 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ústí nad Labem
Odbor odloučené pracoviště Liberec
Ing. Edita Chládková
Nám. Dr. E. Beneše 26
460 01 Liberec
 
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.