Pátek, 6. prosince 2019

Referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Litoměřice

Územní pracoviště Ústí nad Labem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá vhodné kandidátky a kandidáty na pozici
 
referent/referentka oddělení Hospodaření s majetkem odboru Odloučené pracoviště Litoměřice
 
požadavky na uchazeče:
 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání výhodou
znalost zákona č. 219/2000 Sb., orientace v ostatních právních předpisech týkajících se předmětné oblasti, zkušenosti se správou a zřizováním věcných břemen pro liniové stavby jsou výhodou
samostatnost, spolehlivost, komunikační schopnost, pečlivost
znalost práce s PC (MS Office)
státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru
trestní bezúhonnost
splnění podmínek ustanovení § 17 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 201/2002 Sb.
 
charakteristika pracovního místa:
 
komplexní zajišťování správy majetku státu, jeho nabývání, uchovávání, oceňování, prodeje a jiných forem dispozice s tímto majetkem v územní působnosti Odloučeného pracoviště Litoměřice dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 
Platové zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
Předpokládaný nástup: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou 1 roku s možností změny na dobu neurčitou
Místo výkonu práce: Litoměřice
Pracovní místo je vhodné i pro osoby se zdravotním postižením, s podmínkou schopnosti realizace služebních cest v rámci své činnosti.
 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem, včetně možného termínu nástupu zasílejte do 13. prosince 2019 na adresu elektronické pošty petr.nemecek@uzsvm.cz
 
nebo na adresu:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Ústí nad Labem
Odbor odloučené pracoviště Litoměřice
Ing. Petr Němeček
Na Valech 525/12
412 01 Litoměřice
 
V případě, že nebudete vyrozuměni do 30 dnů od data ukončení přijímaní přihlášek od uchazečů, nepostupujete do dalšího kola výběrového řízení.
 
Upozornění:
Úřad si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebude vracet dokumenty postoupené do výběrového řízení a nebude sdělovat uchazečům (uchazečkám), kteří nebudou vybráni na pracovní pozici, která je předmětem tohoto výběrového řízení, důvody takového rozhodnutí. Úřad si dále vyhrazuje právo nepřijmout žádného z uchazečů nebo prodloužit termín výběrového řízení.