Úřad úspěšně dohledává neznámé vlastníky pozemků

26.05.2023 - Pardubice

Několik soukromých osob požádalo pardubický ÚZSVM o pomoc při dohledání nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v zemědělském půdním fondu o celkové rozloze více než 2 hektary.

Ve většině případů šlo o majetek předků žadatelů, na který se při původních dědických řízeních zapomnělo. O prověření požádal také soukromý zemědělec, který na této půdě hospodaří. Ve spolupráci s pracovníky Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Pardubice, Státního okresního archivu Pardubice, Archivu hlavního města Prahy a Okresního soudu v Pardubicích se podařilo dohledat údaje o datech narození a úmrtí všech nedostatečně identifikovaných vlastníků.

 

Na základě zjištěných skutečností byly proto u příslušných soudů podány podněty k zahájení dodatečných dědických řízení. Část z nich již byla vyřízena a majetek je již zapsán na právoplatné dědice, u zbývajících řízení se čeká na jejich dokončení.

 

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem
a tento majetek přejde na stát.

 

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky je zveřejněn na stránkách ÚZSVM na adrese UZSVM.cz | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Přílohy:Ortofotomapa NIV Pardubicko ZPF.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.