Ústecký kraj získal nové pozemky

Ústecké a litoměřické pracoviště ÚZSVM převedly do vlastnictví kraje rozsáhlé pozemky, jejichž celková výměra sahala ke 3,5 hektarům. U některých musel Úřad prověřit nejasné vlastnictví.

Kraj nově vlastní tři pozemky v okrese Ústí nad Labem o celkové výměře 26 419 m2. Leží v Chabařovicích mimo zastavěné území obce, převážně pod silnicemi nižších tříd. Ústecký ÚZSVM pozemky převzal jako nepotřebný majetek od Ředitelství silnic a dálnic.

Litoměřický ÚZSVM převedl dva pozemky v libochovické části Poplze s celkovou výměrou 323 m2. Je na nich silnice II. třídy a také cyklostezka. Pozemky byly původně evidovány na neznámého vlastníka. Úřad prověřil historické vlastnické vztahy, ze kterých vyplynulo, že jde o majetek státu. Už původní pozemkové parcely byly v pozemkových knihách vedeny jako veřejný statek.

 

Další 2 převedené pozemky o výměře 299 m2 najdeme v Budyni nad Ohří. Leží pod komunikací III. třídy. I tyto parcely byly původně vedeny na listu vlastnictví neznámých vlastníků. Dohledané nabývací tituly opět ukázaly, že se jedná o majetek státu. Už v roce 1959 se stal jejich vlastníkem československý stát, a to na základě vládního nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru.

 

V katastrálním území Vrbka u Roudníčku přibyly kraji rovněž 2 pozemky o celkové výměře pouhých 29 m2. Pozemky umístěné pod komunikací III. třídy ÚZSVM v minulosti převzal od zrušeného Okresního úřadu Litoměřice.

 

Poslední 2 převedené pozemky najdeme v Třebenicích a i na nich je vystavena silnice. I tyto dva pozemky zabírající rozlohu 6 883 m2 v minulosti předal Úřadu končící Okresní úřad Litoměřice.

Přílohy:ÚL-01 - Chabřovice - ÚK3.jpgLT-01 - Vrbka u Roudníčku.jpgÚL-01 - Chabřovice - ÚK2.jpgÚL-01 - Chabřovice - ÚK.jpgLT-01 - Třebenice.JPGLT-01 - Budyně nad Ohří.jpgLT-01 - Poplze.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.