Pondělí, 27. ledna 2020

Z činnosti Územního pracoviště Ústí nad Labem

Značně opotřebované zajištěné mobilní telefony mají nového majitele

24.01.2020
Značně opotřebované zajištěné mobilní telefony mají nového majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě opatření Okresního soudu v Děčíně do majetku mimo jiné i pět používaných mobilních telefonů. Tyto telefony byly odsouzenému zajištěny v rámci trestního řízení za spáchání zločinu podvodu.

Zahrada neznámého vlastníka v Bečově u Mostu má již svého majitele

24.01.2020
Zahrada neznámého vlastníka v Bečově u Mostu má již svého majitele
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Chomutově získalo prodejem dvou pozemků ležících v katastrálním území Bečov u Mostu do státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 285 600 Kč.

Prodej pěti pozemků na Liberecku vynesl státu téměř 170 tisíc korun

23.01.2020
Prodej pěti pozemků na Liberecku vynesl státu téměř 170 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Liberci získal prodejem několika pozemků do státního rozpočtu bezmála 170 tisíc korun.

ÚZSVM prodal společnosti Severočeské doly a.s. objekty lehkého opevnění

21.01.2020
ÚZSVM prodal společnosti Severočeské doly a.s. objekty lehkého opevnění
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem prodal tři objekty bývalého lehkého opevnění tzv. „řopíky“ za kupní cenu ve výši 33 240 Kč. Stavby stojí na pozemcích ve vlastnictví společnosti Severočeské doly a.s. a proto společnost zažádala o jejich převod do svého vlastnictví.

ÚZSVM prodal pozemky získané z dodatečného dědického řízení za téměř 2 miliony korun

21.01.2020
ÚZSVM prodal pozemky získané z dodatečného dědického řízení za téměř 2 miliony korun
Liberecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí spoluvlastnický podíl ve výši ½ k pěti pozemkům o celkové výměře 4 564 m2 ležících v katastrálním území Proseč nad Nisou za 1 970 000 korun.

Pozemek neznámého vlastníka v Mostě vynesl 216 000 Kč

20.01.2020
Pozemek neznámého vlastníka v Mostě vynesl 216 000 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodal pozemek o výměře 144 m2 ležící v katastrálním území Most II. Pozemek leží v severozápadní části města, v katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Je rovinatý obdélníkového tvaru a je zcela zastavěn stavbou ve vlastnictví kupujících. Prodejem tohoto pozemku do spoluvlastnictví fyzických osob vlastnících stavbu došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby na něm stojící.

Chuderov získal bývalý areál civilní obrany

20.01.2020
Chuderov získal bývalý areál civilní obrany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem převzal od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje bývalý areál civilní obrany a ochrany obyvatelstva ležící v katastrálním území Radešín u Lipové.

ÚZSVM zlikvidoval falzifikáty obrazů známého malíře

17.01.2020
ÚZSVM zlikvidoval falzifikáty obrazů známého malíře
Lounské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě usnesení Okresního soudu v Lounech tři obrazy s názvy Cyklisti, Letiště a Automobil. Jedná se o obrazy, které byly majitelem vydávané za originály obrazů od známého malíře, spisovatele a designéra Kamila Lhotáka.

ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal tři menší pozemky

16.01.2020
ÚZSVM v Ústí nad Labem prodal tři menší pozemky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodal tři pozemky o celkové výměře 371 m2. Výnos za prodej byl 30 400 Kč.

ÚZSVM zdarma převedl torzo zvonice na spolek zabývající se záchranou památek

15.01.2020
ÚZSVM zdarma převedl torzo zvonice na spolek zabývající se záchranou památek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Litoměřicích převedl na spolek Omnium, z.s. torzo zvonice nacházející v obci Lovečkovice. Zvonice stojící na hřbitově je zapsaná v seznamu kulturních památek ČR.

ÚZSVM prodal na Mostecku tři pozemky za 22 tisíc korun

15.01.2020
ÚZSVM prodal na Mostecku tři pozemky za 22 tisíc korun
Chomutovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo tři pozemky o celkové výměře 100 m2 za 22 610 Kč. Dva pozemky byly v katastru nemovitostí zapsány na neexistující státní podniky, třetí pak ÚZSVM převzal od Státního pozemkového úřadu.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci čtyři obrazy za 9 tisíc korun

14.01.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci čtyři obrazy za 9 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získal na základě usnesení Okresního soudu v Děčíně čtyři obrazy po ženě z Děčína, která zemřela bez dědiců.

Česká národní banka získala poškozené, neplatné a nesměnitelné mince zajištěné u obžalovaných

13.01.2020
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem získalo na základě rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem finanční hotovost z několika případů trestné činnosti.

ÚZSVM prodal pozemky získané od ŘSD za více než čtvrt milionu korun

10.01.2020
ÚZSVM prodal pozemky získané od ŘSD za více než čtvrt milionu korun
Pracovníkům Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem se podařilo prodat ve výběrovém řízení s aukcí tři pozemky ležící v katastrálním území Všebořice o celkové rozloze 1 199 m2 za kupní cenu 263 000 Kč. Ředitelství silnic a dálnic ČR převedlo na ÚZSVM pozemky jako nepotřebný majetek.

Lovecký nůž z trestné činnosti byl úspěšně prodán

10.01.2020
Lovecký nůž z trestné činnosti byl úspěšně prodán
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získal na základě trestního příkazu vydaného okresním soudem do majetku lovecký nůž, který se následně podařilo prodat.

ÚZSVM prodal tři pozemky ve Velkém Chvojnu za 193 tisíc korun

09.01.2020
ÚZSVM prodal tři pozemky ve Velkém Chvojnu za 193 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem prodal celkem tři pozemky o celkové výměře 625 m2 ležící v centru obce Velké Chvojno.

Obce v Ústeckém kraji získaly bezúplatně pozemky v celkové hodnotě 254 529 Kč

09.01.2020
Obce v Ústeckém kraji získaly bezúplatně pozemky v celkové hodnotě 254 529 Kč
Regionální pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předaly do majetku obcí v Ústeckém kraji další pozemky, tentokrát o rozloze 11 797 m2.

Pozemek po státním statku Bílý Kostel přinesl finance do státního rozpočtu

08.01.2020
Pozemek po státním statku Bílý Kostel přinesl finance do státního rozpočtu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v České Lípě získalo prodejem pozemku po státním statku v likvidaci 75 000 Kč do státního rozpočtu.

Prodej pozemků v bývalém průmyslovém areálu vynesl státnímu rozpočtu více než 3,6 milionu korun

08.01.2020
Prodej pozemků v bývalém průmyslovém areálu vynesl státnímu rozpočtu více než 3,6 milionu korun
Odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem získal prodejem pozemků v bývalém průmyslovém areálu do státního rozpočtu částku převyšující 3,6 mil. korun.

Většina z 56 týraných koček už má milující majitele

08.01.2020
Většina z 56 týraných koček už má milující majitele
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích získal na základě rozhodnutí Městského úřadu Neratovice do vlastnictví 56 koček. Tyto kočky byly ve správním řízení odebrány původní chovatelce z důvodu jejich týrání a byly umístěny do náhradní péče útulku AniDef v Žimu na Teplicku.