Středa, 16. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Ústí nad Orlicí:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Smetanova 43/1
562 16 Ústí nad Orlicí
Ředitelka:
Bc. Jana Mayerová
Tel.: 465 385 530
E-mail: jana.mayerova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mayerová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Ústí nad Orlicí

ÚZSVM prodal pozemek u bývalého mlýna, který byl dříve zapsán na německé majitele

09.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí prodal stavební parcelu v Ústí nad Orlicí vlastníkovi sousedního rodinného domu za kupní cenu ve výši 85 000 Kč.

ÚZSVM v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl pozemek do vlastnictví Pardubického kraje

04.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Orlicí bezúplatně převedl pozemek do vlastnictví Pardubického kraje. Pozemek o výměře 30 m2 leží v zastavěné části obce České Heřmanice.

Povodí Labe získalo v Červené vodě pozemek pod hrází

04.01.2019

Na pozemku o výměře 1331 m2 v katastrálním území Horní Orlice v obci Červená Voda se nachází hráz na vodním toku řeky Tichá Orlice, která je součástí vodního díla retenční nádrže Horní Orlice. Vodní dílo je ve vlastnictví České republiky, jeho správu vykonává Povodí Labe, s. p.

další aktuality