ÚZSVM dosáhl zpětvzetí žaloby ve sporu o náhradu majetkové újmy

16.03.2023 - Pardubice

Předmětem sporu byl nárok na úhradu údajné újmy spočívající v nákladech právního zastoupení žalobců v trestním řízení, když vydané rozhodnutí bylo posléze zrušeno jako nezákonné. ÚZSVM v tomto sporu zastupoval Ministerstvo spravedlnosti.

Spor byl veden u Okresního soudu v Pardubicích. ÚZSVM od počátku argumentoval nepoužitelností plných mocí určených pro dřívější trestní řízení. Právníci žalobců je totiž v nezměněném obsahu předložili i v nynějším řízení. Právní zástupkyně ÚZSVM rovněž namítla, že k zahájení trestního stíhání nynějších žalobců došlo ještě před účinností nového občanského zákoníku, a tudíž musí být při aplikaci zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci použita úprava obsažená ve starém občanském zákoníku. To znamená, že žalobci musí vznik škody dokázat. Toto se v době uplatnění nároku nestalo.

 

Protože právní zástupce žalobců v průběhu řízení potvrdil, že žádnou částku od nich v právním zastupování během trestního řízení neinkasoval, majetková újma, která je jednou z podmínek odpovědnosti žalované, nevznikla. Na základě toho vzali žalobci před nařízeným jednáním žalobu zpět. ÚZSVM tak ve prospěch státu uhájil téměř 86 tisíc korun.

Přílohy:paragraf_pruhledne pozadi.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.