ÚZSVM identifikoval potomka českého šlechtického rodu

09.02.2024 - Pardubice

V návaznosti na úmrtí příslušníka starého českého šlechtického rodu byl ÚZSVM v Pardubicích požádán zástupcem jeho vdovy o pomoc při ověření nedostatečně identifikovaného vlastníka pozemků o celkové výměře 19 810 m2 na Pardubicku.

Žadatelka se domnívala, že by se mohlo jednat o majetek jejího zemřelého manžela.

Ve spolupráci s pracovníky příslušných úřadů se podařilo ověřit, že se nejedná o zemřelého manžela, ale o jeho předka, hraběte, který zemřel již v roce 1949 a vlastníkem pozemků se stal v roce 1925.

Na základě zjištěných skutečností byl u příslušného soudu podán podnět k zahájení dodatečného dědického řízení a v současné době se čeká na jeho vyřízení.

Přílohy:ILU NIV - (1).JPGortofoto hrabě Bubna-Litic.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.