ÚZSVM nabyl z odúmrti přes osm set tisíc korun

24.05.2023 - Domažlice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích získal po dvou ukončených likvidacích pozůstalostí likvidační přebytek ve výši 857 tisíc korun.

Okresní soud v Domažlicích projednal jako dědictví majetkový přebytek vzniklý z výtěžku likvidace pozůstalostí. Protože ani jeden ze zemřelých z obce Osvračín a Poděvousy nezanechal dědice ze závěti a zákonní dědicové dědictví odmítli, připadlo státu. Pro předlužení obou dědictví byla navržena jejich likvidace. Výtěžek z prodeje pozůstalostí rozdělil soud mezi přihlášené věřitele.

 

Po uhrazení všech pohledávek získal ÚZSVM majetkový přebytek 857 tisíc korun, který odvedl do státního rozpočtu.

Přílohy:obrazek.png
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.